Pro školy

Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“ je unikátním zpracováním období 1918 – 1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, diorám a trojrozměrných exponátů. V areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech jsou pro žáky připraveny interaktivní prohlídky s průvodci a pracovními listy. Naši školení průvodci seznamují prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic skupinu s probíranou látkou. Průvodce zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

V osmi výstavních sálech je školní mládež seznamována se vznikem demokratického státu, faktografickými a kartografickými skutečnostmi První republiky, mobilizací a následným zabráním pohraničí nacistickým Německem. Samostatné expozice jsou věnovány: generálům naší armády, jejich osudu v době II. světové války a po ní a jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii. Žáci vstupují do jednotlivých objektů předválečného opevnění, které byly do areálu muzea přesunuty z pohraničí nebo přímo zde vybudovány jejich repliky. Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy na klipových deskách (odstupňované dle věkových kategorií) a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly do listů. Propisovací tužky, které žáci obdrželi jako psací pomůcku, jim zůstávají jako drobný dárek.

Služby průvodce jsou poskytovány zdarma. Žáci platí pouze vstupné. Výjimkou jsou objednané služby jednotlivých programů a občerstvení, které je domlouváno na základě individuální dohody mezi školou a muzeem.

 Projekt je v souladu s metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výuce novodobých dějin jako jednomu ze způsobů jak čelit stoupajícím projevům extremismu. Problémem ale zůstává fakt, že na školách je málo dotovaných hodin pro tuto výuku. Právě z tohoto důvodu nabízíme provázání výuky s  mimoškolními aktivitami nebo školním výletem, tak aby nebyly zatěžovány hodiny určené pro výuku. Společně s dalšími institucemi, nabízíme řadu programů pro školní výlet kde se žáci budou nejen vzdělávat, ale odvezou si i nevšední zážitky z doprovodných programů.   

Název programu Vhodné pro Zaměření V rámci balíčku navštívíte
Pojďme si soutežit a hrát MŠ a 1 třídu ZŠ Pohybové hry a soutěže Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Předmnichovské Československo a příprava republiky na obranu  - systém předválečného opevnění ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka období  let 1918 – 1939 zaměřená na výklad vzniku samostatného státu, vývoj událostí do roku 1939 Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Od Mnichova k demarkační linii ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 – 1945 s použitím pracovních listů Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Od Mnichova ke studené válce ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 - 2004 Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Muzeum Středních Brd ve Strašicích
Výuka s použitím vojenské techniky ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 – 1945 s použitím pracovních listů Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Jak vypadaly vojenské stroje SOU a SOŠ technického zaměření Výuka technického pokroku automobilového průmyslu v období 1936 po současnost Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Ekohistorie ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 - 1945 a třídění a separace odpadu v nově otevřené třídičce odpadů. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, novou třídičku odpadů společnosti Rumpold - R- Rokycany
Historie a podzemí ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 - 1945 s použitím pracovních listů a návštěva expozice Svět v podzemí a ZOO Plzeň Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, ZOO a BZ Plzeň včetně unikátní expozice Svět v podzemí
Historie a ekoprogramy ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 - 1945 s použitím pracovních listů a programy akreditovaného ekocentra Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Záchrannou stanici živočichů v Rokycanech
Putování po pevnostní linii ZŠ, SŠ všech zaměření Výuka událostí let 1918 – 1945 s použitím pracovních listů a putování po naučné stezce československého stálého opevnění v okolí města Stříbra s průvodcem Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, naučná stezka čs. opevnění v okolí města Stříbra

 

 

Chcete vyučovat historii našeho státu s použitím moderních vyučovacích metod a nemáte dostatek pomůcek pro výuku období let 1918 – 1845 v Československu? Navštivte se svými žáky Muzeum na demarkační linii v Rokycanech.

Pracovní listy k výukovému DVD

Vážení, nabízíme možnost další samostatné práce vašich žáků k prohloubení probírané učební látky - událostí let 1918 - 1945 v Československu. Přiloženy jsou volně ke stažení pracovní listy k DVD projektu "Nikdo nemá právo zapomenout!", které jste od nás obdrželi prostřednictvím krajské porady s řediteli škol Plzeňského kraje. Součástí dokumentu je také klíč k pracovním listů se správným řešením zadaných otázek.

Tisknout


Termín a místo akce

22. června 2019 (9:00-16.00)
Zadní Bahna u Strašic
okres Rokycany

VSTUP ZDARMA

Novinky na e-mail

Dostávejte pravidelené informace o akcích a novinkách

Novinky na e-mail

Kontakt

JUDr. Stanislav Drábek

tel. 608702353