Najdete nás také: Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech

Ministr obrany převzal záštitu ad akcí BAHNA 2020

BAHNA 2023

24. června 2023

Bahna 2019

Nad konáním 31. ročníku Dne pozemního vojska BAHNA 2020 převzal záštitu Ministr obrany ČR Mgr. Lubomír Metnar

Záštita Ministra obrany L. Metnara

Termín akce je defintivně určen - bude to v 20. června 2020 na obvyklém místě v lokalitě Zadní Bahna.

 

Těšíme se na setkání a je nám ctí, že nad akcí převzal záštitu Ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar