Najdete nás také: Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Bahna 2019

Nadace pozemního vojska AČR

Nadace pozemního vojska AČR

Nadace pozemního vojska AČR je nezisková organizace zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 187, jejímž účelem je „působí v zájmu zvýšení prestiže a popularity Armády České republiky a v zájmu trvalého udržování dobrého jména Armády České republiky. Nadace podporuje bývalé příslušníky Armády České republiky, válečné veterány a další osoby, které se zasloužili o zvýšení prestiže a popularity Armády České republiky.“

 

Nadace působí jako zakladatel a provozovatel Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Náplní muzea je moderní vojenská historie, neboť je zaměřeno na vojenskou techniku 20. století se zvláštním důrazem na skončení válečných operací a tedy na techniku spojeneckou i německou.

 

Využití muzea je nabízeno mimo jiné všem školám a dalším vzdělávacím zařízením k podpoře jejich vzdělávacích programů a ve snaze zajistit a ukázat tradice a zkušenosti minulých generací spolu s historií válečných operací na našem uzemí ev. s účastí československých. občanu ve válečných operacích na našem území i jinde ve snaze zajistit svobodu, blahobyt a prosperitu celého národa a demokraticky smýšlejících lidí na celém světě.

 

Dále Nadace spolu s velitelem společných sil AČR pořádá akci BAHNA jako celodenní přehlídku vojenské techniky 20. a 21. století a ukázky schopností branné moci.

Nadace se účastní připomínkových akcí událostí dvacátého století především vojenských (okupace 39, den osvobození, bitva u Zborova, zabrání sudet, den veteránů apod.)

 

Činnost Nadace pozemního vojska AČR je v souladu s principy demokratické a občanské společnosti a v souladu s právními předpisy ČR se jedná o nonprofitní organizaci zaměřenou na poskytování kulturních a společenských služeb neziskového charakteru ve veřejném zájmu.