Najdete nás také: Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Bahna 2019

Pracovní listy k výukovému DVD

PRACOVNÍ LISTY K DVD „Nikdo nemá právo zapomenout!“

1) Kolik padlo vojáků v I. světové válce?

a) 15 000 000

b) 10 000 000

c) 7 000 000

 

2) Kdy byl vyhlášen samostatný československý stát?

a) 1918

b) 1919

c) 1921

 

3) Světová hospodářská krize začala krachem na burze:

a) Moskevské

b) Londýnské

c) New Yorské

 

4) Před válkou

Sleduj krátké prostřihy.

Zkus charakterizovat situaci v Československu – Německu.

Nebo jinak – zkus pomocí jednotlivých záběrů vysvětlit pojmy: demokracie – totalita.

všímej si například oblečení, chování lidí

 

5) Co znamená zkratka NSDAP?

a) Nacionálně socialistická dělnická strana Německa

b) Národní sociálně dělnické sdružení Německa

c) Německé sdružení dopravců a povozníků

 

6) Od kdy byl Adolf Hitler kancléřem Německa?

a) 1929

b) 1931

c) 1933

 

7) Projevy

Sleduj text projevů, co se z nich dozvíme o Německu (Třetí říši), jakým má být státem?

V jednom z proslovů se hovoří, že A. Hitler vyvedl Německo ze zrady. Co je zradou myšleno?

 

8) Který den připojil Adolf Hitler Rakousko k tzv. Třetí říši?

a) 12.3.1938

b) 1.9.1939

c) 5.6.1942

 

9) Jak se jmenoval vůdce sudetských Němců?

a) Konrád Henlein

b) Karel Herman Frank

c) Hermann Göring

 

10) Kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci?

a) 1.9.1939

b) 23.9.1938

c) 8.5.1945

 

11. Mobilizace

V ČSR byla vyhlášena Mobilizace - Co to je? Proč byla vyhlášena?

Popřemýšlej – Bylo rozumné vyhlásit mobilizaci?

Nebo jinak – existovala nějaká možnost, jak dát jinak na vědomí nesouhlas s politikou Německa?

Kromě přímé války, existovala nějaká možnost, jak se bránit (jak se dovolat práva)?

Pokud mobilizaci pojmeme jako gesto – tak, jaké je to gesto? Má smysl?

 

12. Mnichov

Dej do souvislostí (vysvětli) pojmy:

Mnichov 1938 – březen 1939 - protektorát

 

13) Kdo podepsal Mnichovskou dohodu?

a) Beneš, Daladier, Mussoliny, Chamberlain, Hitler

b) Masaryk, Daladier, Mussoliny, Chamberlain, Hitler

c) Daladier, Mussoliny, Chamberlain, Hitler

 

14. Němci u pevností

Pozoruj gesta - co si asi Němci mysleli o opevnění?

Nejznámější testy opevnění probíhaly na Dobrošově u Náchoda, zkus zjistit podrobnosti.

Prohlédni si mapku dokončeného opevnění. Pokud by mělo dojít k obraně země – zjisti, jak by opevnění obstálo? Byla pokryta celá hranice?

 

15) Kubiš a Gabčík provedli atentát na:

a) R. Heidricha

b) K. H. Franka

c) Rudolfa Hesse

 

 

16) Které české obce byly vypáleny jako odveta za atentát?

a) Lidice, Červená Lhota

b) Lidice, Ležáky

c) Ležáky, Osek

 

17. Stanné právo

Stanné právo – co to je?

Kdo stanné právo vyhlásil a proč?

 

18. K. H. Frank

Pod rozsudkem k vypálení Lidic je podepsán K. H. Frank.

Zjisti o něm informace na internetu – odkud pocházel, jeho život do války, činnost za války do atentátu na Heydricha, po atentátu.

Zjistěte další osud K. H. Franka – nesl vinu za podpisy rozkazů?

Více viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/15859-konec-k-h-franka-obesen-jen-tri-hodiny-po-vyneseni-rozsudku/

 

19. Kolik ze 107 odvlečených lidických dětí válku přežilo? ……………….

 

20. Lidice - obec

Na stránkách http://www.lidice-memorial.cz

jsou původní obrysy obce. Podívej se, kde leží kostel a škola, jaké jsou jejich postavení v obci?

 

21. Válka

Další dějiny lze pustit bez zvuku – ať nad mapou žáci vysvětlují, jak postupně Německo dobývalo další státy.

 

22. Který den byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německé branné moci?

a) 1.5.1945

b) 5.5.1945

c) 8.5.1945

 

23) Kolik občanů ČSR zahynulo ve II. světové válce?

a) 3 600

b) 36 000

c) 360 000

 

24) Vojenská technika

Sleduj vojenskou techniku – zkus určit: kteří příslušníci a jakých armád se objevují na jednotlivých záběrech?

Všimni si strojů – dokážeš některé z nich popsat?

Vysvětlíš, jak fungují?

Klíč k pracovním listům

1) b) 10 000 000

2) a) 1918

3) c) New Yorské

5) a) Nacionálně socialistická dělnická strana Německa

6 c) 1933

8) a) 12.3.1938

9) a) Konrád Henlein

10) b) 23.9.1938

13) c) Daladier, Mussoliny, Chamberlain, Hitler

15) a) R. Heidricha

16) b) Lidice, Ležáky

19) přežilo 12 dětí

22) c) 8.5.1945

23) c) 360 000