Najdete nás také: Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Bahna 2019

Předmnichovské Československo a příprava republiky na obranu státu - systém předválečného opevnění

Výuka zaměřená na výuku událostí let 1918 - 1939

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba prohlídky: 2 hodiny

 

Cena: 50,- za žáka, pedagogický doprovod zdarma

 

Výuka období let 1918 – 1939 zaměřená na výklad vzniku samostatného státu, vývoj událostí do roku 1939 prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic se zaměřením na události mobilizace a následného obsazení pohraničí. Žáci jsou seznamováni s výstavbou a koncepcí Československého stálého opevnění budovaného od roku 1936 do roku 1939 a jeho osudem po Mnichovském diktátu. Součástí výkladu je využití Naučné stezky Československého stálého opevnění, která byla vybudována v areálu muzea ze skutečných objektů tzv. lehkého opevnění převezených z pohraničí, které byly zakomponovány do terénu tak, aby tvořily linii opevnění postavenou v pohraničí našimi předky. Ve vnitřní expozici byl postaven lehký objekt ŘOP vz. 37 v přesném měřítku 1:1 s dobovým vybavením, který je v rámci výuky pro žáky volně přístupný. Žáci tak mají možnost vžít se do role obránce vlasti tak, jak tuto dobu prožívali naši předci.

Předmnichovské Českoslovenkso
Předmnichovské Českoslovenkso
Předmnichovské Českoslovenkso
Předmnichovské Českoslovenkso

Od Mnichova k demarkační linii

Program zaměřený na výuku událostí let 1918 – 1945 s použitím pracovních listů

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba aktivity: 4 hod.

 

Cena: 50,- za žáka a popřípadě úhrada za občerstvení, které je domlouváno na základě individuální dohody mezi školou a muzeem. Pedagogický doprovod zdarma.

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu.

 

Pro co nejatraktivnější formu výuky a balíčku bylo 7. května 2011 otevřeno nově vybudované dětské hřiště, které (kromě vyžití pro běžné návštěvníky muzea) plní úlohu zajištění odpoledního programu formou pohybové dovednostní soutěže pro žáky zaměřené na jejich sportovně –brannou dovednost (překážková dráha je učena pro žáky 1.-6. třídy ZŠ).

 

Časový harmonogram:

10,00 hod.

příjezd do areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech

10,00 – 12,30

interaktivní prohlídky s průvodcem a pracovními listy

12,30 – 13,15

opékání uzenin na ohni nebo jiná forma občerstvení (na základě individuální dohody mezi školou a muzeem)

13,15 – 14,00

dovednostní pohybová soutěž pro žáky (překážková dráha)

Časový harmonogram lze na základě individuální dohody upravit dle potřeb školy.

Od Mnichova k demarkační linii
Od Mnichova k demarkační linii
Od Mnichova k demarkační linii
Od Mnichova k demarkační linii

Od Mnichova ke studené válce

Dvoudenní program výuky novodobých dějin s doprovodným programem a možností ubytování ve vojenské ubytovně

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Cena: 50,- za žáka, pedagogický doprovod zdarma + úhrada za objednané služby v Muzeu Středních Brd ve Strašicích

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu. Následný program se odehrává v Muzeu středních Brd s možností výběru 2 okruhů prohlídky.

10,00 hod.

příjezd do areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech

10,00 – 12,30

interaktivní prohlídky s průvodcem a pracovními listy

12,30 – 13,15

opékání uzenin na ohni nebo jiná forma občerstvení

 

(na základě individuální dohody mezi školou a muzeem)

13,30

odjezd do Muzea středních Brd (15 km)

14,00

příjezd do Muzea Středních Brd

14,00 – 16,30

interaktivní prohlídka s průvodcem spojená s doprovodným programem

Prohlídku v Muzeu Středních Brd lze uspořádat do jednotlivých okruhů:

1 okruh – velitelská vila, ukázka expozic období první republiky

2 okruh – ubikace pro mužstvo – tzv. dřevák, ukázka období let 1945 – 2004.

Více na: www.muzeumstrašice.eu

Od Mnichova ke studené válce
Od Mnichova ke studené válce
Od Mnichova ke studené válce

Výuka s použitím vojenské techniky

Výuka novodobých dějin s doprovodným programem a jízdou vojenské historické techniky

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba prohlídky: 4 hodiny

 

Cena: 50,- Kč za žáka plus občerstvení a úhrada za jízdy vojenské techniky (dle zvoleného typu techniky), které jsou domlouvány na základě individuální dohody mezi školou a muzeem. Pedagogický doprovod zdarma.

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu.

 

Na základě vybraného druhu vojenské techniky dle požadavků školy, mají žáci možnost svezení v dobové historické technice na polygonu, který je součástí muzea.

 

Časový harmonogram:

10,00 hod.

příjezd do areálu Muzea na demarkační linii v Rokycanech

10,00 – 12,30

interaktivní prohlídky s průvodcem a pracovními listy

12,30 – 13,15

opékání uzenin na ohni nebo jiná forma občerstvení

 

(na základě individuální dohody mezi školou a muzeem)

13,15 – 14,00

jízda ve vojenské historické technice

Časový harmonogram lze na základě individuální dohody upravit dle potřeb školy.

Ceník pro jízdy historické techniky:

Jízda v BVP (za skupinu)

5 000,00 Kč

Ukázková jízda tanku (za skupinu)

15 000,00 Kč

Jízda ve vozidle UAZ (za skupinu)

3 000,00 Kč

Jízda v OT-64 (za skupinu)

10 000,00 Kč

Výuka s použitím vojenské techniky
Výuka s použitím vojenské techniky
Výuka s použitím vojenské techniky
Výuka s použitím vojenské techniky
Výuka s použitím vojenské techniky

Ekohistorie

Výuka zaměřená na výuku novodobých dějin a ekologickou výchovu

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba prohlídky: 180 minut

 

Cena: 70,- za žáka, pedagogický doprovod zdarma

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu. Poté se žáci přemístí do cca 1km vzdáleného areálu společnosti Rumpold-R-Rokycany, kde je připravena exkurze provozu třídění a separace odpadu v nově otevřené třídičce odpadů s odborným výkladem.

Ekohistorie
Ekohistorie

Historie a podzemí

Výuka zaměřená na výuku novodobých dějin a návštěvu expozice Svět v podzemí a ZOO Plzeň

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba prohlídky: 2,5 hod. muzeum Rokycany, 3 hod. ZOO Plzeň

 

Cena: 140,- za žáka, pedagogický doprovod zdarma na 10 prvostupňových nebo 20 starších žáků, učitelé a jiné doprovody navíc platí plné vstupné

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu. Pracovní listy obsahují část otázek z Muzea na demarkační linii v Rokycanech, část otázek je vyplněna v expozici podzemí v ZOO Plzeň.

 

Skupina odjede do ZOO Plzeň, kde je připravena prohlídka expozice Svět v podzemí. Rekonstrukcí německého krytu z 2. světové války vznikla unikátní expozice, podzemní pavilon, představující živočichyžijící bez světla (noc, jeskyně, studny, sklepy, štoly, hrobky). Najdete zde představitele fauny ČR, Středomoří i Karibiku, upomínky na vývoj Země, půdy, života i stěhování kontinentů, pravěkého jeskynního člověka a mnoho doprovodných informací. Vstupní minimuzeum se věnuje 2. světové válce a původnímu účelu těchto podzemních prostor i osobnosti zakladatele místní botanické zahrady, pana Miroslava Vaňouska.

 

V ceně programu je zahnuto vstupné do Muzea na demarkační linii v Rokycanech a vstupné do ZOO Plzeň včetně vstupu do expozice Světa podzemí. Prohlídka ZOO Plzeň a Světa podzemí je samostatná – bez průvodce.

Historie a podzemí
Historie a podzemí
Historie a podzemí

Historie a ekoprogramy

Výuka zaměřená na výuku novodobých dějin a ekologickou výchovu

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba prohlídky: 4,5hod.

 

Cena: 50,- za žáka, pedagogický doprovod zdarma + cena za ekocentrum dle zvoleného programu a délky jeho trvání

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu. Poté se žáci přemístí do cca 1km vzdáleného areálu akreditovaného ekocentra Záchranné stanice živočichů Rokycany, kde je připraven další program dle výběru školy.

 

Akreditované ekocentrum nabízí v rámci environmentální výchovy a vzdělávání několik výukových programů, se kterými se lze blíže seznámit na webových stránkách www.csop.erc.cz. Největší zájem je však o tyto programy:

  1. Biodiverzita
  2. Ekosystém
  3. Chránění živočichové
  4. Myslivost
  5. Sokolnictví

Programy jsou určeny pro žáky mateřských, základních i středních škol a lze je uskutečňovat nejen v ekocentru, ale i v jiných prostorách či přímo v terénu. Doba trvání se pohybuje od 1 do 2 hodin. Cena za žáka činí 10,- Kč na hodinu programu.

Historie a ekoprogramy
Historie a ekoprogramy

Putování po pevnostní linii

Program zaměřený na výuku událostí let 1918 – 1945 s použitím pracovních listů a putování po naučné stezce československého stálého opevnění v okolí města Stříbra s průvodcem

 

Určeno pro ZŠ a SŠ všech zaměření

 

Doba aktivity: 8 hod.

 

Cena: 150,- za žáka a popřípadě úhrada za občerstvení, které je domlouváno na základě individuální dohody mezi školou a muzeem. Pedagogický doprovod zdarma.

 

Pro žáky je připravena interaktivní prohlídka v Muzeu na demarkační linii v Roycanech s průvodcem a pracovními listy zaměřená na události probíhající v Československu od roku 1939 až do roku 1945. Po příjezdu do areálu muzea jsou žáci seznámeni prostřednictvím trojrozměrných exponátů, diorám a multimediálních expozic s probíranou látkou. Skupině se věnuje průvodce, který zprostředkovává výklad vždy přizpůsobený věku a historickým znalostem žáků, a to co nejatraktivnější formou.

 

Po ukončení výkladu žáci obdrží propisovací tužky, pracovní listy (odstupňované dle věkových kategorií) na klipových deskách a samostatnou prací pak dohledávají a doplňují jednotlivé úkoly. Pracovní listy společně s propisovacími tužkami si žáci odvážejí s sebou pro možnou další práci v hodinách dějepisu.

 

Žáci pak společně s průvodcem odjíždějí na okraj města Stříbra, kde je připraveno putování po cca 2 km úseku naučné stezky tzv. Stříbrské linie. Objekty této linie byly rekonstruovány do předválečné podoby a během prohlídek jsou žákům volně přístupné. Přímo u jednotlivých objektů je průvodcem zprostředkován výklad výstavby opevnění a událostí s ním spojených.

Putování po pevnostní linii
Putování po pevnostní linii